Klej skórny  • produkowany i pakowany dla: Papirus - Polska
  • klej produkcji holenderskiej
  • dostępny w opakowaniach 250g i 500g
  • zdjęcie